Khăn Ả Rập

Khăn Ả Rập loại khăn có nguồn gốc từ những nước trung đông chuyên dụng để chống nắng đội đầu hay quàng cổ đều rất phong cách mạnh mẽ. Sau khi về Việt Nam chiếc khăn này đã trở thành khăn đi phượt tiện dụng.

Khăn Ả Rập loại khăn có nguồn gốc từ những nước trung đông chuyên dụng để chống nắng đội đầu hay quàng cổ đều rất phong cách mạnh mẽ. Sau khi về Việt Nam chiếc khăn này đã trở thành khăn đi phượt tiện dụng.

Top